Kto sme?


JK Trading je nadnárodná spoločnosť.

Zabezpečuje dodávky a služby výhradne pre potreby zdravotníckych zariadení. Ponúkame IVD pre ordinácie praktických, pediatrických a gynekologických lekárov.

Spoločnosť vznikla v roku 1991 a pokrýva svojimi službami celé územie Slovenskej a Českej republiky, kde v súčasnej dobe patrí medzi najvýznamnejších distribútorov laboratórnej diagnostiky.

Spoločnosť má nezávislú pobočku na Slovensku - Bratislava a tri pobočky v Čechách - Karlove Vary, Praha, Brno. Firma JK-Trading zabezpečuje prevádzku konsignačných skladov vrátane vlastnej dopravy tovaru so zabezpečením chladiaceho reťazca s priebežnou registráciou teploty.

JK-Trading spol. s r. o. zaviedol a používa systém zaručujúci kvalitu v obore distribúcie liečiv. Nákupu, skladovania, predaja, distribúcie zdravotníckych prostriedkov in vitro diagnostiky podľa normy ISO 9001:2008 v ČR a v SR je certifikovaná ako dôveryhodná firma.