Pre lekárov: Pre laboratóriá:
CRP prístroj
Kity na CRP prístroj - CRP, CRP Go, CRP Go s Hb, FOB,
iFOB, Strep A,
Tlačiareň k CRP prístroju,
Lancety,
Drogové testy
- Bezkontaktný multi-test, kelímok - vzorka moču
- Test na preukázanie falšovania vzorky moču
- Desaťparametrový screening - vzorka moču
- Reader pre drogové testy
- Viacparametrový screening - vzorka moču
- Screeningové jednoparamerové testy - vzorka moču
- Viacparametrový screeing - vrorka moču
Imunológia - autoimunita
- Elisa a súpravy
- Nepriama imunofluorescencia

Mikrobiológia
- Antigény
- Kontroly

Biochémia
- ELISA testy
- Fertilná diagnostika
- Kontroly, kalibrároty, štandardy
- Špeciálna biochémia
- Základná biochémia
- Špecifické proteíny


Pre gynekológiu a reprodukčné centrum: Laboratórne prístroje:
-Chlamýdia Trachomatis test
-Gono test
-Streptococcus B
-Treponema palidum
-HCG test
-HIV test
-Odberové tampóny pre mužov aj ženy
-Fertilná diagnostika (Fruktóza, Citrát, Zinok + kontroly)
-Sifylis a proteíny
-iPro prístroj na spracovanie imunofluorescenčných sklíčok
-Mikroskop pre bežnú aj fluorescenčnú mikroskopiu - LED dioda.
Možnosť rozšírenia o kamerovú verziu.
-Kamera AC15277 vrátane softweru pre úpravu obrazov.

Certifikáty a návody nájdete na www.jktrading.cz